Như Contact lens

Địa chỉ: 003D, khu vực Thạnh Mỹ, Cái Răng, Cần Thơ

Điện Thoại: 0385 312 821

Email: nhucontactlens@gmail.com

Website: https://nhucontactlens.com/